ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Menu
dot
bulletรายชื่อหนังสือเวชศาสตร์ฟื้นฟู
dot
ลงทะเบียนรับข่าวสาร

dot
About us

หมอสยามคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ดำเนินการโดย นายแพทย์สยาม หาญพิพัฒน์  คลินิกได้ปิดทำการลงแล้วตั้งแต่ 30 เมษายน 2552 ครับ

ในส่วนของเวบบอร์ด จะเปิดให้บริการตอบคำถามทางการแพทย์ทั่วไป และในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.